Hoofdpagina Naar Intropagina Navigatiemenu
Inrichten van heilige ruimten, met beelden als ontvangststation voor universele liefdesenergie

Vijftien jaar geleden voelde beeldend kunstenaar en spiritueel begeleider Pieter Kortekaas een duidelijke innerlijke oproep, ge´nspireerd door zijn geestelijke begeleidende gidsen, om zijn bewustzijn te verruimen. Dit betekende dat hij intensief ging kijken naar innerlijke blokkade's en karmische aspecten in het huidige leven, maar ook naar vorige levens. Door de geblokkeerde energie de nodige liefdevolle aandacht te geven, was hij in staat om zichzelf vrij te maken van beperkende overtuigingen die hun oorsprong hadden in dit leven of in een nabij of ver verleden. Deze overtuigingen waren gebaseerd op ervaringen en verbonden aan de universele wet van oorzaak en gevolg, ook wel karma genoemd.
Een gedegen innerlijk onderzoek was het resultaat. Je zou het ook een soort grote innerlijke schoonmaak of reiniging kunnen noemen. De verworven ruimte en helderheid die hierdoor ontstond vormde de noodzakelijke basis om zijn volledige aandacht te kunnen richten op een grootschalig project: "Het inrichten van heilige ruimten, met beelden als ontvangststation voor de universele liefdesenergie."


Om dit project te kunnen realiseren en ten uitvoer te brengen is de stichting Het gesprek in het leven geroepen. De naam van de stichting zegt veel over het doel: in gesprek komen met het meest wezenlijke in jezelf en de ander. Communicatie, een liefdevolle uitwisseling, is essentieel om een open verbinding tot stand te kunnen brengen. Een verbinding met het meest wezenlijke in ons zelf, de ander en het universele principe: de onvoorwaardelijke universele liefdesenergie.

Print deze pagina